Maqraah 12

Belajar bacaan Al Qur’an dengan dibimbing langsung oleh Masyaikh Al Azhar Cairo Mesir secara online melalui zoom meeting.

Fadhilatu Syeikh, DR. Mushthafa Ahmad al Halus

Pembukaan sesi kali ini, InSyaaAllah akan dihadiri oleh, Fadhilatu Syeikh, DR. Mushthafa Ahmad al Halus beliau adalah Musyrif ‘Aam Maqrah Kulliyat al Quran al Karim – al Azhar as Syarif

Pembimbing 1

As-Syaikh Amar bin Yasir (Muqri’ di Majma’ Buhuts al Islamiy Al-Azhar al-Syarif)

Pembimbing 2

Syaikh Mushthafa ‘Afifiy al Azhariy al Mishriy (Imam dan Khatib bi daulati Imarat)

Daftar Sekarang Juga

Klik link di bawah ini untuk mengisi form pendaftaran