BAZ MSH ini adalah Badan Amil Zakat MSH yang dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari para muzakki, melalui Yayasan at-Turats al-Islami, dan 100% didedikasikan untuk Delapan Ashnaf, demi kemaslahatan umat. Bentuknya bisa:

  • Zakat Mal
  • Zakat Fitrah

Zakat ini disalurkan ke Rekening Mandiri Syariah:

Mandiri Syariah:

713-564-133-7

a.n. Ma’had Wakaf Syaraful Haramain