Visi, Misi dan Tujuan

VISI

Menjadi wadah pencetak ulama’ yang kredibel untuk menyongsong masa depan Islam yang gemilang.

MISI

  1. Mencetak ulama’ yang bersyakhshiyyah Islam, dengan tsaqafah Islam yang mumpuni.
  2. Mencetak ulama’ yang menguasai fikih, pemikiran, politik dan leadership.
  3. Mencetak ulama’ yang menguasai sumber utama Islam [al-Qur’an dan as-Sunnah] dengan baik.
  4. Mencetak ulama’ yang berakhlak, adab yang luhur dan berdedikasi tinggi untuk Allah, Rasul dan agamanya.

TUJUAN

  1. Membekali dan membina satri mahasiswa/siswi dengan kepribadian Islam sebagai kepribadian ulama’, melalui pembentukan akliah dan nafsiah Islam yang baik, benar dan berkualitas.
  2. Membekali dan membina satri mahasiswa/siswi dengan tsaqafah Islam di bidang pemikiran, fikih, politik dan kepemimpinan sehingga siap tampil di masyarakat sebagai pemimpin umat.
  3. Membekali dan membina satri mahasiswa/siswi yang menguasai sumber utama Islam, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan baik.
  4. Membekali dan membina satri mahasiswa/siswi dengan akhlak, adab yang luhur dan berdedikasi tinggi untuk Allah, Rasul dan agamanya.