Talaqqi Khusus: Kitab At Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran

Seorang lebih membutuhkan sedikit adab, dari pada ilmu yang banyak. Demikian dikatakan oleh al Imam Al Laits bin Sa’ad rahimahullah :
أنتم إلى يسير الأدب احوج منكم إلى كثير من العلم
“Kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit, dari pada ilmu yang banyak”

Dengan adab, ilmu menjadi mudah untuk diraih, sebagaimana dinyatakan oleh al Imam Yusuf bin Al Husain rahimahullah:
بالأدب تفهم العلم
“Dengan adab, engkau akan memahami ilmu”.

Karena itu, al Imam Malik rahimahullah, menyatakan bahawa adab semestinya dipelajari terlebih dahulu sebelum lebih ilmu.
تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم
“Belajarlah adab sebelum belajar ilmu”

Terlebih bila yang hendak dipelajari adalah ilmu al quran dan hukumnya. Seorang yang hafal al Quran sekalipun, bahkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, tanpa adab ia akan kehilangan ruh. Abu Zakariya An Anbari rahimahullah mengatakan:
علم بلا أدب كنار بلا حطب، و أدب بلا علم كروح بلا جسد
“Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh”.

Dalam kitab ini, yakni kitab al Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran, al Imam an Nawawiy rohimahullah, telah merumuskan konsep-konsep adab bagi para pengemban al Quran, terutama bagi para pendidik dan penuntut Ilmu yang sedang berusaha menghafal al Quran dan mempelajari ilmu-ilmunya. Di antara bahasannya : keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran, kedudukan Al-Quran, adab membaca Al-Quran, kewajiban memuliakan Al-Quran, adab pelajar dan pengajar Al-Quran, adab penghafal Al-Quran, dan tema-tema penting lainnya..

Mahad Syaraful Haramain, melalui program Talaqqy Kitab bersama para MaSyayikh al Azhar, bekerjasama dengan al-Muassah al-‘Alamiyyan Li Taisîril Ulùûm Wa Nasyrihâ, kali ini akan mengkaji kitab at Tibayan ini.

Infak Pendaftaran:
Rp. 100.000/bulan ditransfer ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Rek. 7134983331 an Yayasan at Turats al Islami. 

Keuntungan Mengikuti Talaqqi Kitab di Ma’had Wakaf Syaraful Haramain:

1️⃣ Talaqqi dengan Syaikh Pemegang Sanad di Al Azhar Cairo, Mesir.
2️⃣ Mendapatkan Ijazah Khusus Tertulis.
3️⃣ Mendapatkan Link Rekaman Zoom.

 

Leave a Comment

ten + thirteen =