Dauroh Ulum Azhariyah Bagian 2

DIBUKA KEMBALIDAUROH MABADI ULUM AZHARIYAH Ma’had Wakaf Syaraful Haramain bekerjasama dengan al-Muassasah al-‘Alamiyyah Li Taisîril Ulùûm Wa Nasyrihâ, kali ini akan mengkaji kitab “Risalatul Khuthuwatil Awwaliyah Fi Mabadi’il Ulumis Syar’iyyah karangan Syeikh Muhammad Alfin, yang mendapatkan taqrizhat dari para Masyayikh di Al-Azhar as-Syarif, kitab yang

Read More »

Maqraah 12

Belajar bacaan Al Qur’an dengan dibimbing langsung oleh Masyaikh Al Azhar Cairo Mesir secara online melalui zoom meeting. Fadhilatu Syeikh, DR. Mushthafa Ahmad al Halus Pembukaan sesi kali ini, InSyaaAllah akan dihadiri oleh, Fadhilatu Syeikh, DR. Mushthafa Ahmad al Halus beliau adalah Musyrif ‘Aam Maqrah

Read More »